Wyjazdowe posiedzenie komisji

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 10 października 2016 r. na godz. 11:00 zwołane zostało wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej oraz Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonanych prac inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin.

2. Lustracja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Lubin.