Wyjątkowo zjadliwa ptasia grypa

dzikie-ptakiZnaczący spadek apetytu i pragnienia, drgawki, paraliż nóg i skrzydeł, a w końcu śmierć. W Polsce pojawił się wyjątkowo niebezpieczny szczep ptasiej grypy, A H5N8. Zagrożone jest ptactwo dzikie i domowe. W związku z tym Inspekcja Weterynaryjna wprowadziła szereg zakazów i nakazów dla hodowców.

Wirus u ptaków dzikich i domowych dotychczas potwierdzono w Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Jednak tuż przed świętami Ministerstwo Rolnictwa opublikowało rozporządzenie informujące o pojawieniu się wirusa także w Polsce.

Wśród objawów, które powinny zaniepokoić hodowców wymienia się: spadek dziennej produkcji jaj, spadek przyjęcia paszy lub wody, zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie, a także objawy kliniczne, takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny oraz biegunka.

Główny Lekarz Weterynarii apeluje, aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:

– wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawienie ptaków w budynkach inwentarskich, w których są utrzymywane,
– zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków,
– wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
– stosowanie w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego, w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą ptaków,
– stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu:

ulotka2015_hpai