Wyjątkowe przywitanie wiosny w Krzeczynie Wielkim

Dziś pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Mimo, że nie we wszystkich ogrodach kwiaty zdecydowały się już zakwitnąć, mieszkańcy Krzeczyna Wielkiego, mogli się nimi cieszyć za sprawą maluchów z miejscowego Klubu Dziecięcego.

Dzieci najpierw same obdarowane zostały kwiatami przez Panią Wiosnę, która odwiedziła je z samego rano. Potem z kolei to one, podczas codziennego spaceru rozdawały Mieszkańcom Krzeczyna wykonane z bibuły kwiaty.

– Nasz klub istnieje od niedawna, dlatego chcieliśmy pokazać mieszkańcom Krzeczyna, że jesteśmy, działamy i chcemy się integrować z lokalną społecznością. Dla dzieci to również nowe doświadczenie, bo przecież niewiele wiosen mają za sobą – mówi kierownik Katarzyna Foryś.

Klubu Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim to pierwsza tego typu  instytucja Gminy Lubin świadczącą opiekę nad dziećmi do lat 3. Jej utworzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Rządowego „MALUCH” Plus oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Klub opiekuje się piętnaściorgiem dzieci w wieku od  1 roku do 3 lat w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych.

(MG)