WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK NA DZIAŁCE NR 124”.

wyjaśnienie treści SIWZ