Wydłużamy czas konsultacji w sprawie rewitalizacji Gminy Lubin. Prosimy o wypełnienie ankiety!

Co należy zrobić, aby poprawić warunki życia w gminie Lubin, w którym sołectwie występują największe problemy ekonomiczne, jakie braki w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gazowej czy rekreacyjnej należy poprawić – to tylko kilka z 28 pytań zawartych w ankiecie, która pomoże w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubin.

W opracowywaniu programu ogromne znaczenie mają: wiedza, doświadczenie, potrzeby i pomysły mieszkańców oraz wszystkich związanych z naszą gminą. Rozpoczął się cykl bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji, grup lokalnych, przedstawicielami przedsiębiorców, itp. Pozyskujemy i kompletujemy dane statystyczne, opisowe i graficzne z różnych źródeł. Chcemy jednak dotrzeć do jak najszerszego grona, chcącego wyrazić swoje zdanie dot. obszarów zdegradowanych, wymagających odnowienia nie tylko w sferze inwestycyjnej, ale przede wszystkim w kwestiach społecznych czy środowiskowych.
Wobec powyższego zachęcamy Państwa, szczególnie mieszkańców Gminy Lubin do wypełnienia ankiety dot. rewitalizacji Gminy Lubin dostępnej pod adresem:

http://www.archiwum.ug.lubin.pl/wypowiedz-sie-w-sprawie-rewitalizacji-gminy-lubin-ankieta-aktywna-tylko-do-4-maja/

Niniejsza ankieta będzie aktywna będzie do  8 maja br.
W/w działania odbywają się w ramach projektu ” Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

(DP)