Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017

W Akademii Rycerskiej odbyła się promocja wydawnictwa „Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017” z udziałem autorów: Tomasza Stolarczyka oraz Przemysława Paruzela. Jednym ze sponsorów tej bogato ilustrowanej książki była Gmin Lubin.

W grupie zabytków prezentowanych zarówno na wystawie, jak i w katalogu są znaleziska z siedmiu miejscowości. Archeolodzy podkreślają, że na szczególną uwagę zasługują przedmioty pochodzące z dwóch cmentarzysk okrytych w Paszowicach oraz Duninie. W ich obrębie zadokumentowano i przebadano ponad 800 grobów pochodzących z epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza (1500-400r. p.n.e.) łączących się ze społecznościami kultury przedłużyckiej i łużyckiej.

W Gminie Lubin odkryć dokonano na trzech stanowiskach archeologicznych w okolicach Krzeczyna Wielkiego. Podczas prac odkryto łącznie prawie 1 600 obiektów archeologicznych. Pozyskano z nich wiele  fragmentów ceramiki, zabytków krzemiennych, kamiennych i metalowych.  Pochodzą one m.in. z epoki brązu, lat 260-450 naszej ery oraz okresu wczesnego średniowiecza.
Mamy nadzieję, wraz z inicjatorami powstania wydawnictwa czyli Muzeum Miedzi w Legnicy, że zarówno te, jak i pozostałe obiekty wybrane do prezentowanego katalogu pozwolą czytelnikom na podróż w czasie i przestrzeni, na podróż drogą S3 w przeszłość.

(RED, fot. Dariusz Berdys)