Wycinka bez pozwolenia nie zawsze i wszędzie

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wycinać drzewa i krzewy na swoich posesjach. Jednak w przypadku wycinki w obrębie historycznej zieleni zabytkowej np. parków, czy ogrodów, nie ma mowy o samowolce – potrzebne jest pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nowelizacja ustawy zniosła obowiązek uzyskania przez osoby fizyczne zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących ich własność, pod warunkiem, że wycinka nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe przepisy o wycince nie dotyczą zieleni zabytkowej, rosnącej na terenie wpisanym do rejestru zabytków, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy oraz drzewostanu leśnego. Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w ustawie o ochronie przyrody, nie zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dokonanie zmian w obrębie zieleni zabytkowej, czy uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach.

Dodatkowo nowe prawo upraszcza także regulacje dotyczące wycinki oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.

Nowela podwyższa m.in. obwody drzew, co, do których nie trzeba będzie starać się o zgodę na wycinkę. W wypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego jest to obwód nieprzekraczający 100 cm (mierzony na wysokości 130 cm od ziemi). W wypadku pozostałych gatunków drzew – 50 cm.