Wybrano wykonawcę budowy boiska w Chróstniku

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W CHRÓSTNIKU, DZ. NR 270/75

zawiadomienie o wyborze oferty-Chróstnik-boisko