Wybrano władze OSP w Zimnej Wodzie

IMG_2447Jednogłośnie udzielone zostało absolutorium ustępującemu zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie i również jednogłośnie powołano go, w niezmienionym składzie, na nową pięcioletnią kadencję.

To po Księginicach, drugie sprawozdawczo-wyborcze zebranie OSP w Gminie Lubin. Wraz z końcem 2015 r. dobiegła końca kadencja władz Ochotniczych Straży Pożarnych, a w 2016 r. rozpoczęła się nowa, która potrwa do końca 2020 r.

Prezesem jednostki w Zimnej Wodzie pozostaje druh Grzegorz Obara, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubinie. Funkcje wiceprezesa i naczelnika powierzono ponownie Stanisławowi Baraniakowi, a w skład zarządu weszli ponadto Krzysztof Pokój (wiceprezes), Jerzy Bodak (zastępca naczelnika), Radosław Targowicz (skarbnik) oraz Justyna Zięba (sekretarz).

Komisji rewizyjnej nadal przewodniczyć będzie Stanisław Sędzikowski, a w jej skład wchodzą Paweł Łukasiewicz i Daniel Senio.

Wybrani zostali także delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Zostali nimi Grzegorz Obara, Stanisław Baraniak, Stanisław Sędzikowski, Krzysztof Pokój i Jerzy Bodak.

Przedstawicielami OSP w Zimnej Wodzie do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali Grzegorz Obara oraz Stanisław Baraniak.

IMG_2525Jednostka OSP w Zimnej Wodzie jest największą w Gminie Lubin. Liczy 50 członków, w tym jedenaście kobiet zrzeszonych w jednym z dwóch żeńskich zespołów pożarniczych Gminy Lubin.

W 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wodzie wzięła udział w 54 akcjach, w tym 38 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów, czternastokrotnie uczestniczyli w likwidacji miejscowych zagrożeń, dwukrotnie odnotowano fałszywe alarmy.

Wyjątkowych wzruszeń dostarczyło druhom i zaproszonym gościom podziękowanie, złożone na ręce pana Edwarda Okrasy, który żegna się ze strażacką bracią. Należy on do osób, które tworzyły OSP na terenie Gminy Lubin. W swojej 56 – letniej społecznej działalności w OSP, przez 37 lat był Komendantem Gminnym ZOSP RP, pełnił także wiele innych funkcji w tym stowarzyszeniu.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Zimnej Wodzie uczestniczyli m.in. wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, starosta Adam Myrda, przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, komendant powiatowy PSP w Lubinie Henryk Duszeńko oraz proboszczowie miejscowych parafii Rzymsko-Katolickiej ksiądz Andrzej Tomaszewski oraz Prawosławnej ksiądz Jerzy Malisz.

(MG)