Wybrano Sołtysa Roku 2015 w Gminie Lubin

IMG_4037

Czesław Niemiec (od lewej), Krzysztof Lewicki, Tadeusz Kosturek, Tadeusz Kielan, Aneta Tutko i Bogusława Dabrowska.

Bogusława Dąbrowska z Chróstnika została Sołtysem Roku 2015 w Gminie Lubin. To decyzja gospodarzy wsi, którzy w Zimnej Wodzie spotkali się na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Sołtysa.

Drugi rok z rzędu to właśnie sołtysi wybierają osobę, która w ciągu minionych 12 miesięcy najbardziej zasłużyła się swojej lokalnej społeczności. Wybór Bogusławy Dąbrowskiej nie budził wątpliwości. Pani sołtys otrzymała najwięcej głosów.

– Jestem szczęśliwa i wzruszona – mówiła tuż po ogłoszeniu wyników sołtys Chróstnika, a łza w oku kręciła się nie tylko wyróżnionej. Lista zrealizowanych dzięki jej zaangażowaniu zadań nie jest krótka: Miasteczko Rowerowe, wiata, oświetlenie czy remont świetlicy – to tylko niektóre z inwestycji w Chróstniku, nad którymi czuwała pani sołtys.

– Moim marzeniem jest budowa boiska, bo tego nam w Chróstniku bardzo brakuje i wierzę, że w tym roku rozpocznie się realizacja tej inwestycji – mówi Bogusława Dąbrowska.

Drugie miejsce w konkursie Sołtys Roku 2015 w Gminie Lubin zajął Tadeusz Kosturek, gospodarz wsi Raszówka, a trzecie Aneta Tutko, sołtys Zimnej Wody. Wyróżnienia przyznano Czesławowi Niemcowi z Bukownej oraz Krzysztofowi Lewickiemu z Księginic.

Podczas spotkania wybrano także Radę Sołtysów Gminy Lubin, która stanowić będzie ciało doradcze Wójta Gminy Lubin. Celem działalności Rady jest m.in. aktywne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Lubin poprzez reprezentowanie sołtysów jako przedstawicieli społeczności wiejskich w kontaktach z Wójtem i Radą, prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej oraz uczestnictwo w pracach nad strategicznymi dla Gminy dokumentami.

Radę Sołtysów, której powołanie zakłada Strategia Gminy Lubin, również ze swojego grona wybrali gospodarze wsi. W jej skład weszli: Lidia Cesarz (Krzeczyn Mały), Justyna Curyło (Ustronie), Aneta Tutko (Zimna Woda), Ryszard Bubnowski (Szklary Górne),Krzysztof Lewicki (Księginice), Dariusz Sędzikowski (Karczowiska) i Jerzy Tadla (Krzeczyn Wielki). Rada ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu . Jej przewodniczącym został Dariusz Sędzikowski, a zastępcą Aneta Tutko.

– Po roku mojej pracy na rzecz Gminy Lubin i współpracy z sołtysami widzę, że mieszkańcy dokonali dobrych i bardzo dobrych wyborów. Różnymi sposobami, ale konsekwentnie i z uporem dążycie państwo do realizacji celów, które wytyczyli wam mieszkańcy. Tego uporu i konsekwencji gratuluję i cieszę się, że mogę z państwem współpracować, bo rola sołtysa w kontaktach z samorządem jest niezmiernie ważna – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Z okazji pierwszej rocznicy współpracy wójta Tadeusza Kielana z sołtysami, których kadencja rozpoczęła się w styczniu 2015 r. był tort i życzenia, a wszystkie panie otrzymały kwiaty z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, radni, kierownicy referatów UG w Lubinie oraz dyrektorzy gminnych jednostek. Wyjątkowy koncert dał zespół „Zachęta” z Zimnej Wody.

(MG)