Wybrano już 10 sołtysów na nową kadencję

Od tygodnia w Gminie Lubin trwają zebrania sołeckie, podczas których oprócz konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Lubin odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Za nami już dziesięć takich zebrań, przed nami kolejnych 21.

Zebrania wiejskie, sołtysi i rady sołeckie to tzw. organy każdego sołectwa. Ich zadaniem jest przede wszystkim reprezentowanie interesów  mieszkańców sołectwa wobec organów gminy. Sołtysi i rady promują sołeckie inicjatywy, inspirują i realizują wiele lokalnych działań, organizują pomoc sąsiedzką, prace społeczne, dbają o kultywowanie tradycji.

Dobiega końca czteroletnia kadencja dotychczasowych sołtysów i rad, dlatego na zebraniach wiejskich organizowane są wybory na kolejną czteroletnią kadencję. Nie wszyscy dotychczasowi sołtysi ubiegali się o ponowny wybór, wszyscy mieli jednak okazję do podsumowania swojej pracy i odebrania podziękowań.

W Osieku do wyborów na sołtysa wystartowało trzech kandydatów i nie było wśród nich dotychczasowego sołtysa Ryszarda Kirsza.  Najwięcej głosów zdobył Krzysztof Figurski, którego w codziennej pracy będzie wspierać 5-osobowa rada sołecka.

W Szklarach Górnych był tylko jeden kandydat- dotychczasowy sołtys Ryszard Bubnowski, który także będzie pracował z 5-osobową radą. Podobnie było w Miroszowicach, gdzie do wyborów wystartowała tylko dotychczasowa sołtys Stanisława Jasion.

W Oborze dotychczasowy sołtys Łukasz Kurowski nie zdecydował się na ponowny start w wyborach. Na zebraniu zgłoszono tylko jedną kandydaturę i sołtysem Obory jest od teraz Krzysztof Kandut. Także w Kłopotowie dotychczasowy sołtys Robert Rzemień nie zdecydował się na start i głosowano nad jedną kandydaturą Ewy Gil. Poprzedni sołtys wszedł w skład 3-osobowej rady sołeckiej.

W Krzeczynie Wielkim było dwóch kandydatów i wybory wygrał dotychczasowy sołtys Jerzy Tadla. W Niemstowie dotychczasowy sołtys Józef Kostanowicz nie miał kontrkandydatów i będzie kierował sołectwem przez kolejne cztery lata. Tak samo stało się w Chróstniku, gdzie funkcję sołtysa objęła ponownie Elżbieta Białosiewicz, którą w codziennej pracy wesprze 5-osobowa rada sołecka.

W Księginicach do wyborów wystartowało dwóch kandydatów: dotychczasowy sołtys Krzysztof Lewicki oraz Irena Dworak. Większość głosów zdobyła Irena Dworak, która będzie pracować wraz z 5-osobową radą sołecką.

W Gorzycy do wyborów także wystartowało dwóch kandydatów, w tym dotychczasowy sołtys Jan Olejnik, który pokonał kontrkandydata. Jego także wesprze 5-osobowa rada sołecka.

W tym tygodniu wybory w kolejnych 10 sołectwa. Organizowane są pod dwa zebrania dziennie, oprócz wyborów sołtysów i rad sołeckich, na zebraniach przeprowadzane są także konsultacje społeczne z sprawie zmiany granic Gminy Lubin.  Dziś (poniedziałek) zebrania będą w Miłoradzicach i Zimnej Wodzie, jutro (wtorek) w Goli i Raszówce, w środę w Dąbrowie Górnej i Gorzelinie, w czwartek w Siedlcach i Karczowiskach, w piątek  w Ustroniu i Raszowej Małej.

(SR)