Wybory do Izb Rolniczych

Rozpoczęła się procedura organizacji wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca. Zgodnie z przyjętym przez Krajową Radę Izb Rolniczych terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, najpóźniej 17 czerwca w Urzędzie  Gminy będzie dostępny do wglądu spis członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

W Urzędzie trwa właśnie sporządzanie takich list. Zawierać będzie osoby, które są płatnikami podatku rolnego od gruntów gospodarstwa rolnego, tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. W tym spisie ujęci będą także współmałżonkowie rolników, jeśli grunty opodatkowane podatkiem rolnym stanowią współwłasność małżeńską.

Zgodnie z procedurą wójt zaproponował DIR utworzenie jednej wspólnej komisji dla Miasta Lubina i Gminy Lubin, tak było także przed czterema laty. Zaproponowano także sześcioosobowy skład komisji wraz ze wskazaniem kandydatów oraz to,  że Okręgowa Komisja Wyborcza będzie się mieścić w świetlicy wiejskiej w Oborze.

(SR)