Wybory do Izb Rolniczych bez głosowania

Zgodnie z obwieszczeniem Okręgowej Komisji Wyborczej nr 75 w Lubinie, nie będzie przeprowadzone głosowanie w naszym okręgu wyborczym do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Stało się tak, bowiem liczba zgłoszonych kandydatów okazała się być  równa liczbie przypadających Gminie Lubin mandatów. Tym samym członkiem Rady Powiatowej nowej kadencji zostanie po raz kolejny Franciszek Lesicki z Siedlec oraz Jan Ciosek z Zimnej Wody, który przed laty także  reprezentował Gminę Lubin w Izbie Rolniczej. Obaj nasi reprezentanci są z wykształcenia inżynierami rolnictwa i  pracującymi rolnikami.

Przypomnijmy, że Biuro Terenowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy Lubin, przy ul. Księcia Ludwika . Biuro to obsługuje rolników z czterech powiatów: lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego i górowskiego.

Dolnośląska Izba Rolnicza to jednostka organizacyjna samorządu rolniczego, która  działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej, służy rolnikom i producentom rolnym.

Do zadań Izby należy sporządzanie analiz, opinii, ocen i wniosków z zakresu produkcji rolnej i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Zadania realizowane są poprzez:

  • współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa,
  • wyrażanie stanowiska wobec decyzji i opinii organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  • wydawanie opinii, zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie projektów prawa miejscowego,

Lubińskie terenowe biuro DIR mieści się na II piętrze budynku Urzędu Gminy Lubin. Jest czynne we wtorki i piątki w godzinach 7.30 – 15.30.  Zarządza nim Irena Danieluk, z która można kontaktować się także telefonicznie 508 087 734.

(SR)