Wybory 2020 – korespondencyjnie i poza miejscem zamieszkania

Zaledwie piętnastu z ponad 12,5 tys. osób uprawnionych do głosowania  w Gminie Lubin zdecydowało się skorzystać z trybu korespondencyjnego. Termin składania zgłoszeń w tej sprawie upłynął 16 czerwca.  Zamiar głosowania korespondencyjnego mogą jeszcze zgłaszać wyborcy, podlegający kwarantannie i izolacji.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.

Przypominamy także o możliwości głosowania poza miejscem zameldowania. Zaplanowanego wyjazdu nie trzeba przekładać tylko po to, by zagłosować.

Jeśli wyborca chce głosować w innym miejscu niż zazwyczaj i wie, gdzie w dniu wyborów będzie przebywał, może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców na terenie gminy, gdzie zamierza spędzić wakacje. Może to zrobić przez internet (za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu) lub w urzędzie gminy, na terenie której chce głosować.

Można także  otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, dającym możliwość głosownia w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 26 czerwca 2020 r. (w godz. pracy Urzędu). W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (II tura) zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 10 lipca 2020 r.

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed dniem pierwszego głosowania skutkuje wydaniem także zaświadczenia o prawie do głosowania na dzień ponownego głosowania (II tura).

Wnioski o zaświadczenia o prawie do głosowania winno się składać w urzędzie, w którym wyborca wpisany jest do spisu wyborców, najczęściej jest to, tam  gdzie jest zameldowany.