Wybieramy Wolontariusza Roku

Do 31 października zgłaszać można kandydatów do tytułu Wolontariusza Roku Gminy Lubin. Nominowanymi do Wyróżnienia mogą zostać wolontariusze, którzy swoją aktywnością wolontarystyczną podejmują działania w dowolnym obszarze życia społecznego, a w szczególności w dziedzinie: oświaty, kultury, sportu, zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa, pomocy społecznej oraz działają na terenie Gminy Lubin i na rzecz jej mieszkańców.

Wyróżnienie przyznawane jest podczas Gali Wolontariatu organ Gali Wolontariatu organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Zgłoszeń mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Gminy Lubin, osoby fizyczne w liczbie co najmniej 20 osób.

Zgłoszeń dokonywać należy wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym. W każdym Formularzu powinien znaleźć się opis działalności wolontarystycznej kandydata.

Do Formularza mogą zostać dołączone dodatkowe dokumenty, materiały prezentujące wolontarystyczną pracę nominowanego. Mogą to być np.: zdjęcia, filmy, materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie i inne.

Formularz należy złożyć do dnia 31 października danego roku, na adres: Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin, z dopiskiem: Wolontariusz Roku Gminy Lubin. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Organizatora.

Szczegóły w załączonym regulaminie: Zarządzenie nr 1168-2014 z dnia 23-01-2014r.