Wybieramy Wolontariusza Roku 2017

Anna Jamroży, Małgorzata Czaja Lucyna Wolska podczas Gali Wolontariatu 2016 w towarzystwie Zofii Marcinkiewicz, przewodniczącej komisji oświaty Rady Gminy Lubin i przewodniczącego Norberta Grabowskiego.

Dziewiętnaście osób liczy już grono utytułowanych Wolontariuszy Gminy Lubin. Kto dołączy do nich w tym roku? Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu można zgłaszać do 31 października 2017 r.

Nominowanymi do Wyróżnienia mogą zostać wolontariusze, którzy swoją aktywnością wolontarystyczną podejmują działania w dowolnym obszarze życia społecznego, a w szczególności w dziedzinie: oświaty, kultury, sportu, zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa, pomocy społecznej oraz działają na terenie Gminy Lubin i na rzecz jej mieszkańców.

Wyboru Laureatów kolejnej edycji konkursu Wolontariusz Roku 2017 Gminy Lubin dokona kapituła w oparciu  o szczegółowy regulamin, przede wszystkim biorąc jednak pod uwagę osiągnięcia na niwie społecznej osób nominowanych, jak również wartości, którymi kierują się w życiu.

Wyróżnienie wręczone zostaną podczas Gali Wolontariatu organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

W ubiegłym roku Tytuły Wolontariusza Gminy Lubin 2016 otrzymały:

Anna Jamroży – nominowana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych za działalność w dziedzinie oświaty. Od 2010 r. współpracuje ze szkołą, jest m.in. członkiem Rady Rodziców, uczestniczy w realizacji projektów edukacyjnych, uroczystościach szkolnych i imprezach klasowych. Angażuje się w wiele przedsięwzięć podejmowanych przez szkołę i Radę Rodziców. Współpracowała przy projektowaniu sztandaru szkoły. Pracuje z wielkim zaangażowaniem, będąc jednocześnie bardzo skromną osobą. Posiada zmysł artystyczny, który wykorzystuje w trakcie tworzenia dekoracji okolicznościowych w szkole, przygotowuje stroje do imprez szkolnych. Przygotowała i przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły. Do przedsięwzięcia włączyła z sukcesem inne osoby m.in. rodziców i dziadków uczniów. Pozyskała dla szkoły sponsorów, dzięki którym odnowiono świetlicę modułową.

Małgorzata Czaja – nominowana przez Komendanta Hufca ZHP w Lubinie za działalność oświatowo-wychowawczą. Organizatorka wielopoziomowej drużyny harcerskiej, koordynator drużyny harcerskiej Aquila w Raszówce. Jest wieloletnim organizatorem i współorganizatorem wielu imprez harcerskich takich jak: Święto Pieczonego Ziemniaka, Rajd Harry Potter i Czara Ognia, Kiermasz WOŚP i inne, dzięki którym krzewi kulturę harcerską wśród dzieci i młodzieży z Gminy Lubin. Przy organizacji wszelkich imprez zawsze stara się współpracować z innymi podmiotami m.in. Szkołą Podstawową w Raszówce czy Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin. Udostępnia swój dom do organizacji zbiórek. Z dużym zaangażowaniem i sumiennością realizuje założenia harcerstwa polskiego na terenie Gminy Lubin.

Lucyna Wolska – nominowana przez Komendanta Hufca ZHP w Lubinie za działalność oświatowo-wychowawczą. Od 2015r. samodzielnie prowadzi grupę „Leśne Krasnoludy”. Organizuje i współorganizuje wiele imprez środowiskowych m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka, hufcowe zakończenie roku, Kierunek Azja. Z dużym zaangażowaniem organizuje konkursy, zabawy, zadania oraz własnoręcznie wykonuje rekwizyty. Przy realizacji swoich zamierzeń, współpracuje również z innymi podmiotami m.in. Szkołą Podstawową w Raszówce podczas rocznicowych obchodów nadania imienia szkole; z tartakiem w Raszówce przy pozyskaniu materiałów. Z pełnym zaangażowaniem działa na rzecz rozwoju Gminy Lubin poprzez działania w gromadzie zuchowej.

(MG)

Szczegóły w załączonym regulaminie: Zarządzenie nr 1168-2014 z dnia 23-01-2014r.