Wybieramy „Najpiękniejszą posesję w Gminie Lubin”

Informujemy, że zgłoszone gospodarstwa do konkursu „Najpiękniejsza posesja w Gminie Lubin” będą wizytowane przez komisję konkursową w okresie 15-25 wrzesień 2017 r. Szczegółowe terminy wizytacji będą z wyprzedzeniem uzgadniane z sołtysami.

W konkursie udział biorą 43 posesje z 14 miejscowości Gminy Lubin. Do końca września br. nastąpi rozstrzygnięcie edycji letniej konkursu.