WYBIERAM TEATR !

Zachęcamy do udziału w projekcie skierowanym do mieszkańców Gminy Lubin, w którym można będzie wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, spotkaniach z aktorami oraz wspólnie wyjeżdżać na spektakle teatralne.

Projekt „Wybieram teatr” to zbliżenie do sztuki na kilku poziomach. W ramach bezpłatnych warsztatów  edukacja rozpocznie się w sposób opisowy i praktyczny, czyli będą spotkania z aktorem i spotkania warsztatowe w ramach tworzonych grup. Warsztaty teatralne odbywać się będą na terenie Gminy Lubin.

Tematyka spotkań obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • praca nad głosem,
  • ruch sceniczny,
  • nauka interpretacji tekstu,
  • dbanie o kulturę żywego słowa,
  • metody przełamywania wstydu i tremy,
  • wykorzystanie swoich emocji,
  • improwizacje teatralne,
  • gry i zabawy twórcze,
  • zadania do wykonania w formie krótkich scenek tematycznych.

Zrealizowane projekty teatralne zostaną zaprezentowane na scenie. Zgłoszenia do udziału w warsztatach /imię , nazwisko, rok urodzenia, miejscowość/ przyjmowane są na adres: sekretariat@okgminalubin.pl

Spotkanie organizacyjne i podział na grupy wiekowe oraz ustalenie harmonogramów warsztatów zaplanowano na jutro: 19 września 2018 r. – godzina 17.00  – Osiek /świetlica wiejska/, ul. Miedziana 69. Na tych, którzy się jeszcze wahają, Ośrodek Kultury czeka jeszcze  do 5 października br.

Spotkania warsztatowe poprowadzą aktorzy z Teatru Polskiego we Wrocławiu, m.in.: Krzysztof Franieczek, który występuje obecnie między innymi w spektaklach „Mayday” oraz „Xięgi Schultza”. Znany jest też z wielu ról telewizyjnych i filmowych, m.in.: „Generał Nil”, „Lincz”, „Popiełuszko”, „Belfer” (2 sezon), a ostatnio w nowych odcinkach serialu „Blondynka” jako Dyrektor Lasów Państwowych. Grał także w wielu produkcjach filmowych w Niemczech.

OKGL zaprasza na portal społecznościowy Facebook – Wybieram TEATR.

Projekt w ramach programu „Edukacji kulturalna” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, który jest realizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin od sierpnia do grudnia 2018r.

(OKGL, SR)