Wybieram Teatr – certyfikaty dla szkół

Rok szkolny powoli dobiega końca, choć tym razem w zupełnie innej formie i przestrzeni. Pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Lubin bardzo chcieli wyróżnić uczniów, którzy wzięli udział w wyjątkowym projekcie „Wybieram Teatr”, dlatego przekazano szkołom imienne certyfikaty. Wyróżniono w ten sposób prawie 360 uczniów i przedszkolaków, gratulujemy!

Certyfikaty potwierdzają udział dzieci w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu. To niezwykłe doświadczenie pozwoliło uczestnikom zgłębić metody pracy nad sobą,  nauczyło wydobywania wielu różnych emocji i zaciekawiania widza przedstawianą historią.

Liczba wydanych certyfikatów dla poszczególnych szkół:
– Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych: 52 certyfikaty
– Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim: 40 certyfikatów
– Szkoła Podstawowa w Raszówce: 60 certyfikatów
– Szkoła Podstawowa w Niemstowie: 56 certyfikatów
– Szkoła Podstawowa w Siedlcach: 40 certyfikatów
– Przedszkole w Raszówce : 109 certyfikatów.

Jednoczenie Ośrodek Kultury z radością informuje, że otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzecią edycję projektu „Wybieram Teatr 2020” i ma nadzieję na dalszą współpracę. Sukces projektu to wspólna praca uczestników i zawodowych aktorów, która pobudza wyobraźnię, uwrażliwia na sztukę, a przede wszystkim tworzy przestrzeń na kreowanie świadomości artystycznej.

(RED)