Wszyscy tworzymy statystyki – bierzemy udział w badaniach!

Główny Urząd Statystyczny i urzędy podległe prezesowi GUS przeprowadzają w całym kraju  badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.  Urzędnicy apelują, żeby nie odmawiać udziału w takich badaniach.

W tym roku w województwie dolnośląskim  zrealizowanych będzie kilkanaście badań gospodarstw domowych, dotyczących min. budżetów, aktywności ekonomicznej, uczestnictwa w podróżach, czy też wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w domach. Oprócz tego we wrześniu, październiku i listopadzie przeprowadzony zostanie spis rolny.

Takie badania ankietowe  dotyczą szerokiego grona mieszkańców, którzy biorą w nich udział i dostarczają informacji statystycznych, współtworząc system informacyjny statystyki publicznej. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni. W województwie dolnośląskim badania koordynuje i realizuje za pomocą profesjonalnej sieci ankieterskiej Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

W badaniach prowadzonych przez GUS  i urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 ustawy oraz udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm)

Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, można znaleźć na stronie internetowej GUS pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/harmonogram.htm