Wspomnienia seniorów – konkurs

Jak obchodziliśmy święta państwowe: opowieści dolnośląskich seniorów” – pod takim tytułem organizowany jest konkurs dla osób w wieku 50 lat i więcej. Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizatorem zabawy jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

Konkurs jest okazją dla seniorów chcących podzielić się wspomnieniami, które pomogą innym poznać historię, tradycje i ciekawostki o dolnośląskich miejscowościach.

Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Prace konkursowe powinny mieć objętość nie większą niż cztery strony formatu A4 i mogą być opatrzone zdjęciami bądź ilustracjami. Autorzy muszą pamiętać, aby podpisać prace imieniem i nazwiskiem. Podać należy także adres do korespondencji i telefon kontaktowy lub adres e-mail.

Termin nadsyłania prac mija 31 marca br. Wspomnienia należy przesłać na adres mailowy: informacja@wbp.wroc.pl lub pocztą tradycyjną: Dolnośląska Biblioteka Publiczna Dział Informacji, Rynek 58, 50-116 Wrocław.

W przypadku złożenia prac w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce lub jej filiach termin dostarczenia prac upływa 28 marca 2017 r.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, 22 kwietnia 2017 r.