Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W tym roku Gmina Lubin przeznaczy ponad  1 milion  142 tysiące złotych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu , prowadzących działania na terenie naszej gminy lub na rzecz naszych mieszkańców. Ta współpraca to także ważny element budowania partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

 

Zasady współpracy  samorządów  z organizacjami pożytku publicznego i wolontariatem regulują ustawy, które zobowiązują gminy do przyjmowania  rocznych programów w tym zakresie. Współpraca, to nie tylko przekazywanie pieniędzy na określone zadania, ale także  wzajemne konsultacje, wspieranie się przy pozyskiwaniu pieniędzy z innych źródeł, wspólna promocja i wzajemne dokształcanie.

Bez finansowych dotacji trudno byłoby jednak organizacjom pożytku publicznego i wolontariatowi prowadzić konkretne projekty.  W ubiegłym roku na tę współpracę przeznaczono 905 750 zł. , w tym roku ta kwota wzrosła o ponad 230 tysięcy i wyniesie dokładnie 1 142 350 zł. W programie, który w listopadzie przyjęła Rada Gminy Lubin,  wyszczególniono czternaście działów, na które mogą być przeznaczone te pieniądze.  Są to m.in. upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomoc społeczna oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym. Pieniądze będą przyznawane w ramach otwartych konkursów, które można śledzić m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tymczasem trwa jeszcze ostateczne rozliczanie z dotacji przyznanych w ubiegłym roku.  Dokładne sprawozdanie roczne z tej współpracy będzie gotowe do maja.  W 2017 roku  np. w ramach    tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin umowy podpisano z  9 klubami i stowarzyszeniami sportowymi. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego  organizowany był np. II Przegląd Zespołów Folklorystycznych o Puchar Wójta Gminy Lubin, Koncert muzyki operowo-operetkowej w Niemstowie, czy też Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

(SR)