Wspólne kolędowanie w Składowicach

Koncert kolęd, wspólne kolędowanie mieszkańców Składowic przygotował zespół Lejdis. Panie z zespołu wystąpiły „pod dyrekcją” kierownika zespołu Jerzego Kusia. Zaśpiewały kolędy i pastorałki. Małe aniołki zaprezentowały kolędę „Lulajże Jezuniu”. Zespół przygotował poczęstunek, kawę i ciasta.

Przez całe spotkanie sołtys Lucyna Franczak zapraszała zebranych do wspólnego śpiewania  i tak też się działo. W spotkaniu wziął udział ksiądz Jerzy Jastrzębski, mieszkańcy Składowic oraz innych miejscowości należących do parafii oraz radny Krzysztof Lewicki.

Podczas koncertu zbierano datki na remont przeciekającego dachu w kościele w Składowicach.

(RED)