Wspólna klasa – najlepiej po polsku

Dzięki projektowi pod taką nazwą realizowanemu przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Raszówce  doszło do wymiany uczniowskiej i gościliśmy w naszej gminie kilkunastoosobową grupę uczniów z Obwodu Kaliningradzkiego. Młodzież zwiedzała Dolny Śląsk a na koniec spotkała się z wójtem Tadeuszem Kielanem i podziwiała eksponaty stałej wystawy „Gmina Lubin Wczoraj i Dziś” w Ośrodku Kultury Gminy Lubin.

Projekt „Wspólna klasa – najlepiej po polsku” jest częścią programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”. Organizatorem i pomysłodawcą tego projektu jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a Ministerstwo Edukacji Narodowej współfinansuje to zadanie publiczne.

Jesienią ubiegłego roku Szkoła Podstawowa w Raszówce podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy, rozpoczętej przez gminne Gimnazjum w Lubinie z Organizacją Niekomercyjną „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku, która skupia polonię zamieszkałą w Obwodzie Kaliningradzkim. Młodzież pochodzenia polskiego uczy się tam m. in. języka ojczystego w tzw. szkółce sobotnio – niedzielnej.

W ramach współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” napisano wspólnie projekt pod nazwą „Szukamy polskości na Dolnym Śląsku i w Obwodzie Kaliningradzkim”, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego zadania publicznego w czwartek 22 sierpnia 2019 r. dwunastoosobowa grupa młodzieży z dwiema opiekunkami przyjechała z Czerniachowska do Raszówki, aby przez tydzień z grupą młodzieży naszej szkoły poznawać historię, kulturę, zabytki i inne atrakcje naszego regionu.

– Program był bardzo bogaty. Zwiedzili  naszą szkołę i Raszówkę, legnickie muzea, integrowali się sportowo w Parku Trampolin. Byli we Wrocławiu m.in. na Panoramie Racławickiej, Sky Tower, Afrykarium – mówi Lucyna Szudrowicz dyrektor SP w Raszówce- Młodzież złożyła również kwiaty w Szklarach Górnych przy Obelisku Niepodległości.  Była także  całodniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej, a zwieńczeniem całego tygodnia jest spotkanie z gospodarzem naszej gminy.

– Bardzo się cieszę, że możemy się tu dziś spotkać, że udało się zorganizować waszą wizytę w Gminie Lubin i widzę po waszych twarzach, że to był udany tydzień.  To doskonały moment, żeby podziękować pani dyrektor Lucynie Szudrowicz  i nauczycielom zaangażowanym w projekt. Za to, że im się chciało chcieć, wymyślili go, dobrze opisali, załatwili na to pieniądze i doskonale zorganizowali. Należą im się brawa! – mówił wójt Tadeusz Kielan.

W sierpniu przyszłego roku grupa naszej młodzieży odwiedzi nowe koleżanki i kolegów w Czerniachowsku, ponieważ projekt „Wspólna klasa – najlepiej po polsku” – „Szukamy polskości na Dolnym Śląsku i w Obwodzie Kaliningradzkim” przewidziany jest na dwa lata szkolne. Między tymi wizytami uczniowie będą korespondować między sobą i realizować wiele zadań na odległość.

(RED)