Wracają osobiste dyżury w punkcie konsultacyjnym

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubin przywraca regularne dyżury w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

Specjalista pełni dyżury w pokoju nr 20 w dotychczasowych dniach i godzinach pracy tzn. we wtorki i czwartki w godz. 12.00-18.00. Punkt oferuje pomoc i wsparcie w formie porad i konsultacji indywidualnych, a także grup wsparcia, szczególnie dotyczących problemów uzależnienia od alkoholu, innych form uzależnienia, współuzależnienia, konfliktów i przemocy w rodzinie. Dla bezpieczeństwa konsultacje odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach i godzinach pełnionych dyżurów pod numerem 76/8403-171, oraz w pozostałym czasie w godzinach pracy Urzędu pod numerem 76/8403-111.