Wprowadzono stopnie alarmowania na terenie RP

W związku z Zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59  (stopień pierwszy ALFA oraz stopień drugi BRAVA-CRP) należy szczególną uwagę zwrócić na podejrzane pojazdy na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży, ponadto zachować zwiększoną czujność w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.

Alarmy zostały wprowadzone w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży.

Wprowadzone stopnie alarmowe oznaczają:

ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia i wprowadzany jest w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia sabotażu lub ataku terrorystycznego, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Drugi stopień, BRAVO, wprowadzany jest w sytuacji, gdy zagrożenie jest większe i przewidywalne, ale cel potencjalnego ataku nie został jeszcze zidentyfikowany.RCB_ZAMACH_3

Wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stopni alarmowych oznacza szczególny nadzór nad miejscami, w których przebywa dużo osób (np. imprez masowych, centrów handlowych) oraz obiektami użyteczności publicznej. Mogą pojawić się kontrole przy wejściu lub wjeździe na teren takich obiektów, większa liczba umundurowanych funkcjonariuszy na dworcach kolejowych czy drobiazgowe kontrole na lotnisku. Takim przykładem działania jest  zamknięty parking pod wrocławskim Dworcem Głównym PKP w dniach 22-23 lipca.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zagrożeń terroryzmem, a także  jak postępować w przypadku ich wystąpienia.

Poradnik co robić w sytuacji zagrożenia