Wpłynęło prawie pół tysiąca wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”

rodzina 500+Miniony tydzień był wyjątkowy pracowity dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. W ramach programu „Rodzina 500 +”  wpłynęły 472 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Z szacunków GOPS wynika, że dokumenty złożyła około jedna czwarta uprawionych do zasiłku.

Najwięcej, bo 258 osób zdecydowało się złożyć wniosek osobiście, w formie papierowej. 188 uprawionych wybrało formę elektroniczną. W tym przypadku dokumenty wypełnione zostały prawidłowo w 124 przypadkach, w 48 wnioskach pojawiły się drobne błędy, które można będzie poprawić – bez konieczności składania nowych dokumentów, szesnaście podań omyłkowo trafiło do GOPS. Te ostatnie przekazane zostaną właściwym jednostkom.

– Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości, mogą uzyskać pomoc naszych pracowników, ale wówczas muszą pojawić się osobiście w GOPS-ie lub Gminnych Punktach Konsultacyjnych. Najwięcej problemów sprawia ustalenie wskaźnika dochodowego w przypadku ubiegania się o zasiłek na pierwsze dziecko, służymy pomocą również w tej kwestii – mówi Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Od początku kwietnia – w związku z realizacją programu „Rodzina 500 +” – działają Gminne Punkty Konsultacyjne. Zlokalizowane są w świetlicach wiejskich w siedmiu miejscowościach Gminy Lubin w: Oborze, Siedlcach, Niemstowie, Raszówce, Zimnej Wodzie, Gorzycy i Osieku. Dyżury pełnione będą przez cały kwiecień, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.00- 18.00.

Wnioski dostępne są także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach, jak również w szkołach podstawowych na terenie gminy Lubin, w przedszkolu gminnym w Raszówce i jego oddziale w Lubinie oraz na stronach internetowych http://bip.gops.lubin.pl i www.archiwum.ug.lubin.pl.

Można je składać w wyznaczonych świetlicach, w siedzibie GOPS w Księginicach oraz w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6 (pok. nr 5 –Biuro Podawcze).

(MG)