Wpłaty podatkowe tylko przelewem

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju oraz koniecznością zamknięcia kasy Urzędu Gminy w Lubinie informujemy, iż wpłat z tytułu podatków należy dokonywać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej.

Numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatku uległy zmianie, co jest spowodowane wprowadzeniem nowego systemu informatycznego. Inna jest także szata graficzna wydawanych decyzji.

Dzięki temu, że decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzane są z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogą zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Podatków i Opłat Lokalnych tel. 76 840-31-08 lub 76 840-31-43.