Wpłaty na rzecz GZUKiM do 29 marca

Gminny Zakład Usług Komunalnych przypomina, że 31 marca 2018 nastąpi likwidacja prawna Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. Zadania dotychczasowego GZUKiM –u przejmuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin w Księginicach. W związku z tym wpłaty za usługi dostawy wody i usługi odbioru ścieków należy dokonać w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach do dnia 29 marca 2018 roku.