Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Tadeusza Kielana

Radni Gminy Lubin debatowali nad raportem o stanie gminy za rok 2018 i jednogłośnie udzielili wójtowi Tadeuszowi Kielanowi wotum zaufania. W głosowaniu przyjęto także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2018. Przy jednym głosie wstrzymującym się i pozostałymi „za”, udzielono także wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego  budżetu.

Po raz pierwszy w historii wszyscy szefowie samorządów mieli obowiązek przestawienia do końca maja raportu o stanie gmin za rok poprzedni. Są w nim kluczowe informacje dotyczące statystyk, budżetu, realizowanych strategii, zasobów materialnych, środowiska, ładu przestrzennego, polityki społecznej i oświaty.

– Zdajemy sobie sprawę, że ten raport to tzw. telegraficzny skrót i nie da się w nim opisać dwunastu miesięcy ciężkiej pracy wójta, urzędników i radnych. Widać jednak, że nasza gmina się rozwija i przybywa nam mieszkańców. Jednocześnie jesteśmy świadomi tego, że rosną potrzeby i konieczne są nowe inwestycje. Możemy być dumni z tego jak pracujemy na rzecz ludzi, że żaden problem nie jest u nas odkładany i zgodnie współpracujemy. Dziękujemy dziś wójtowi za rozwój naszej gminy – mówiła w imieniu Klubu Radnych „Nasza Gmina” Zofia Marcinkiewicz.

Radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu wójtowi wotum zaufania. Jednocześnie przedstawiono wszystkie dane finansowe za ubiegły rok i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej, które rekomendowały udzielenie szefowi   gminnego samorządu absolutorium za realizację budżetu Gminy Lubin w roku 2018. Przypomnijmy, że dochody przekroczyły 92 mln 300 tysięcy złotych, wydatki 104 miliony, a przychody i rozchody wykonano zgodnie z założeniami.

– Warto dodać, że w urzędzie zakończyła się właśnie kompleksowa kontrola RIO, która jest przeprowadzana raz na cztery lata i dotyczyła okresu 2015-2018. Kontrola dotyczyła wszystkich obszarów działalności i jej wyniki są bardzo dobre. To kolejny dowód na to, że Gmina Lubin jest dobrze zarządzana – mówiła radna Zofia Marcinkiewicz.

Przy jednym głosie wstrzymującym się, radni zagłosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium.

– Przyznam, ze jestem bardzo wzruszony, bo to już moje piąte absolutorium i z roku na rok wyniki głosowań są dla mnie coraz lepsze. Ten głos wstrzymujący też jest ważny, bo to dobrze gdy opozycja jest konstruktywna – mówił wójt Tadeusz Kielan, odbierając gratulacje i bukiet kwiatów. – Przyjmuje dziś gratulacje osobiście, ale to przecież  efekt ciężkiej pracy wielu ludzi. Dziękuje swoim najbliższym współpracownikom, kierownikom referatów, sołtysom i radnym. Mam nadzieję, że kolejne miesiące naszej współpracy będą równie dobre.

Symbolicznym bukietem kwiatów nagrodzono także Marzenę Kosydor skarbnika Gminy Lubin.

(SR)