Nie wolno spalać w piecach odpadów!

Trwa okres grzewczy, dlatego przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Lubin o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i jakość życia mieszkańców Gminy Lubin.

 

Co się dzieje kiedy spalamy śmieci w piecach?  Uwalniane są ogromne ilości niebezpiecznych związków, które nieodwracalnie niszczą zdrowie. To m.in. pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale ciężkie, dwutlenek i tlenek węgla, chlorowodór i fluorowodów, dioksyny i furany: dioksyny i furany . Wszystkie te związki prowadza do nowotworów wątroby i płuc, uszkodzenia płodu. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki to także trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca a tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy.

Spalanie odpadów powoduje osadzanie się  tzw. „mokrej sadzy”, co może doprowadzić do zapalenia się przewodu kominowego lub zaczadzenia.

Przypominamy czego przede wszystkim nie wolno spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznych skór,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Są także odpady, które można wrzucać do pieca, to:

 • papier, tektura i drewno,
 • odpady z gospodarki leśnej,
 • odpady z przetwórstwa drewna, odpady kory, trociny i wióry.

Na koniec przypominamy, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21) Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

(SR, WI)