Wolne środki z PFRON – dotacje lub doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż uwolniły się środki w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje lub doposażenie stanowiska pracy dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Urząd posiada również środki PFRON na finansowanie:

  • szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
  • staży dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania środków

Więcej  na http://lubin.praca.gov.pl/