Wójt w szeregach strażaków ochotników

Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin został członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie. Pozytywną decyzję w tej sprawie podjął najpierw zarząd jednostki, a następnie zaakceptowało ją walne zebranie członków stowarzyszenia.

– Jako druh postaram się wywiązywać, najlepiej, jak potrafię z zadań postawionych mi przez zarząd OSP Niemstów. Jako wójt natomiast obiecuję nadal traktować jednakowo wszystkie jednostki Gminy Lubin. Pod tym względem nic się nie zmienia – mówił Tadeusz Kielan, podczas zebrania sprawozdawczego OSP Niemstów.

Nowy druh pogratulował władzom jednostki osiągnięć roku 2016, życząc szczęścia i powiedzenia podczas kolejnych akcji.

– Jeśli już musicie, to wyjeżdżajcie, ale jak najrzadziej i z każdej akcji wracajcie szczęśliwie – mówił wójt Tadeusz Kielan.

– Życzę Wam, byście dalej działali tak prężnie i nadal się rozwijali, a my byśmy – jak dotychczas – zawsze mogli na Was liczyć – te słowa skierował do strażaków sołtys Niemstowa Józef Kostanowicz.

W zebraniu sprawozdawczym OSP Niemstów uczestniczyli przedstawiciele dolnośląskich i powiatowych władz Państwowej Straży Pożarnej.

– Dziś patrzę na jednostki Gminy Lubin z perspektywy całego Dolnego Śląska. Należą one bez wątpienia do najlepiej wyposażonych i najlepszych pod względem gotowości bojowej i dyspozycyjności. Bardzo wysoko oceniam nasze wspólne działania i zdaję sobie sprawę, że wiele akcji mogłoby nie skończyć się sukcesem bez współpracy z OSP. Dziękuję Wam za to, życząc w Nowym Roku zdrowia i ratowniczego szczęścia – powiedział bryg. Marek Kamiński, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Jednostka OSP w Niemstowie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie zrzesza 45 członków.

W 2016 r. uczestniczyła 43 zdarzeniach, w tym 19 pożarach m.in. składowiska w Kłopotowie i elektrociepłowni na terenie ZG Lubin.

Zarząd, którym kieruje prezes Marek Maślej, jednogłośnie otrzymał absolutorium za ubiegły rok , co poprzedziło przyjęcie sprawozdania z działalności jednostki i finansowego.

Władze OSP Niemstów na ręce wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana złożyły podziękowania za nowy budynek gospodarczy, którego budowę dofinansowała Gmina oraz za odnowienie dachu remizy. Poświęcenia nowego obiektu dokonał ksiądz proboszcz Krzysztof Antosik.

W zebraniu sprawozdawczym OSP w Niemstowie wzięli udział przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski oraz dyrektorzy Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach Magdalena Dubińska i Wojciech Dziwiński.

(MG)