Wójt powołał zastępcę

Bartosz Chojnacki został zastępcą wójta Gminy Lubin. – Decyzja w tej sprawie podyktowana była stale rosnąca liczbą zadań, realizowanych przez nasz samorząd, ale także obecną sytuacją, w której wszystkie siły i środki angażujemy w obronę naszej gminy przed jej podziałem – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

W kadencji 2014 – 2018 wójt zarządzał gminą jednoosobowo. Nie było zastępcy, ani sekretarza.

– Mimo dwukrotnie ogłaszanych konkursów na stanowisko sekretarza Gminy Lubin nie udało się znaleźć odpowiedniego kandydata. Osoby uczestniczące w konkursach albo nie prezentowały zbieżnej z naszą wizji rozwoju gminy, albo nie spełniały ustawowych kryteriów, które pozwalają powołać na to stanowisko osobę z co najmniej czteroletnim stażem na stanowisku urzędniczym, w tym co najmniej dwuletnim na kierowniczym stanowisku urzędniczym – wyjaśnia wójt Tadeusz Kielan.

Bartosz Chojnacki stanowisko zastępcy wójta Gminy Lubin objął 4 lutego. Obecnie przygotowywana jest nowa struktura organizacyjna Urzędu Gminy Lubin.

–  Chciałbym się teraz skupić na działaniach związanych z obroną granic naszej gminy. Taka jest wola mieszkańców, co wynika z dobiegających końca konsultacji. Część spraw urzędowych przekażę mojemu zastępcy i liczę na jego pomoc w naszych staraniach o utrzymanie dotychczasowego status quo naszej gminy  – dodaje szef gminnego samorządu.

Bartosz Chojnacki ma 37 lat. Uzyskał tytuł magistra finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jest także magistrem politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracował m.in. w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz Departamencie Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

(red)