Wójt ma większość w radzie!

Norbert Grabowski został nowym przewodniczącym Rady Gminy Lubin, zastępując na tym stanowisku Romana Komarnickiego, który funkcję tę pełnił od początku kadencji. Nową wiceprzewodniczącą została natomiast Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, która zajęła miejsce Pawła Łukasiewicza.

Zmiany wprowadzone zostały na wniosek klubu radnych „Nasza Gmina”, który przedłożyła jego przewodnicząca Zofia Marcinkiewicz. Zaproponowane zmiany poparło ośmiu radnych. Dotychczas głosy w piętnastoosobowej Radzie Gminy Lubin rozkładały się odwrotnie. Wójt, w wielu istotnych dla gminy kwestiach, mógł liczyć na poparcie zaledwie siedmiu radnych, a opozycja zrzeszona w klubie „Razem dla Gminy” dysponowała większością. Teraz szala przechyliła się na drugą stronę.

– Zmiany we władzach rady Gminy Lubin to inicjatywa radnych, z której – nie ukrywam – jestem zadowolony, licząc na lepszą współpracę z nowym przewodniczącym, ponieważ z poprzednim szefem rady ta współpraca nie zawsze dobrze się układała. A większość w radzie? Wierzę, że dzięki niej ważne dla gminy sprawy nabiorą tempa – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Nowy przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski stawia sobie za cel doprowadzenie do szerokiego porozumienia w radzie, by zakończyć polityczne kłótnie i niepotrzebne konflikty, których ostatnio w tym gremium nie brakowało.

– Wybrano nas po to, by działać na rzecz mieszkańców i realizować zadania, które są dla nich ważne. Deklaruję, że wszystkie moje działania będą zmierzać w tym kierunku. Szukajmy tego, co nas łączy a nie dzieli – mówi Norbert Grabowski, nowy przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy pozostaje Marcin Nyklewicz, który wystąpił z opozycyjnego dla wójta klubu „Razem dla Gminy”. Swoją decyzję zamierza uzasadnić w przygotowywanym oświadczeniu.

(MG)