Wójt i radni Gminy Lubin zaprzysiężeni

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan podczas sesji inaugurującej kadencję 2018 – 2023 złożył ślubowanie na wierność prawu i sprawowanie powierzonego mu urzędu dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Podczas posiedzenia zaprzysiężeni zostali także radni. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Tadeusz Kielan funkcję wójta Gminy Lubin pełnić będzie już drugą kadencję. Tak zadecydowali mieszkańcy w pierwszej turze wyborów samorządowych 21 października 2018 r. Urzędujący włodarz otrzymał poparcie 58,34 proc. głosów.

– Jeszcze raz chciałbym podziękować mieszkańcom gminy za udzielone mi poparcie. To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie. Obiecuję, że zrobię wszystko, by nie zawieść państwa zaufania –mówił podczas sesji wójt Tadeusz Kielan.

– Dziękuję również za poparcie radnych, którzy kandydowali do Rady Gminy Lubin z mojego komitetu. Uzyskaliśmy 12 mandatów, a to dowód na to, że wyznaczony w poprzedniej kadencji kierunek rozwoju gminy został przez państwa zaakceptowany. Deklaruję, że będziemy go kontynuować, realizować rozpoczęte inwestycje i projekty oraz realizować deklaracje złożone w naszym programie wyborczym – dodał szef gminnego samorządu.

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Lubin kadencji 2018 – 2023 otworzył radny senior Jan Olejnik i poprowadził je do czasu wyboru nowego przewodniczącego i jego zastępców.

Funkcję przewodniczącego Rady Gminy Lubin ponownie powierzono Norbertowi Grabowskiemu. Jego kandydaturę w tajnym głosowaniu poparło 14 radnych, jedna osoba była przeciw. Na stanowisku wiceprzewodniczącej pozostanie, pełniąca to stanowisko w poprzedniej kadencji Sylwia Pęczkowicz-Kuduk. Głosowało na nią 13 radnych, jedna osoba była przeciw, a jedna oddała głos nieważny. Nową osobą w prezydium Rady Gminy Lubin jest Andrzej Olek. Uzyskał on poparcie 12 radnych.

W liczącej piętnaście osób Radzie Gminy Lubin – 12 to przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusz Kielan. Ośmiu z nich sprawowało  mandat w poprzedniej kadencji: Norbert Grabowski, Jan Olejnik, Marcin Nyklewicz, Zofia Marcinkieiwcz, Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, Patryk Jarkowiec, Andrzej Olek i Tomasz Fuczek. Nowi radni z obozu wójta to: Elżbieta Białosiewicz, Joanna Pietruszka, Jerzy Tadla i Łukasz Kurowski. W skład rady weszli także Paweł Łukasiewicz i Robert Piekut z KWW Paweł Łukasiewicz oraz Krzysztof Lewicki z KWW Bezpartyjni Samorządowcy.

(MG)