Wójt Gminy Lubin podziękował nauczycielom

IMG_5834Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wyróżnienia najlepszych nauczycieli Gminy Lubin. Nagrody otrzymało 32 pedagogów. Gminne uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela odbyły się w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

– Z pewnością – to jedna z najważniejszych uroczystości w roku, na której mamy okazję podziękować Państwu za trud i zaangażowanie w wykonywanie tego wyjątkowo trudnego zawodu. Zdaję sobie sprawę, że dla nauczyciela najpiękniejszym podziękowaniem są sukcesy dzieci i młodzieży, ale ja i pracownicy Urzędu Gminy do tych podziękowań się dołączamy – mówił podczas spotkania Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Specjalne nagrody szefa gminnego samorządu otrzymało siedem osób:

*Mirosława Korzeniowska , Dyrektor Szkoły Podstawowej   im. Janusza   Korczaka w Niemstowie

* Krystyna Szarowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach.

*Anna Bojakowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pedagog w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych

* Irena Gałach – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Niemstowie

* Iwona Idzikowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza     w Siedlcach

* Iwona Niemiec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im.Orła Białego w Raszówce

* Celina Zaremba – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim

O nagrodzenie 25 dyrektorów i nauczycieli wnioskowali szefowie placówek, w których pracują oraz Urząd Gminy. Otrzymali je: Lucyna Szudrowicz, dyrektor SP w Raszówce, Elżbieta Młynek, dyrektor SP w Krzeczynie Wielkim, Katarzyna Foryś, dyrektor Gminnego Przedszkola w Raszówce, Mateusz Marciniak, dyrektor Gminnego Gimnazjum, Elżbieta Piasny, dyrektor SP w Szklarach Górnych, a także:

Dorota Kusio, ze Szkoły Filialnej w Osieku, Maciej Stefaniak i Elwira Śleńska z Gminnego Gimnazjum, Violetta Stępień, Agnieszka Świrska i Paulina Wiśniewska z SP w Niemstowie, Anna Barnat, Kamil Lis i Jarosław Turyk z SP w Krzeczynie Wielkim, Danuta Kasperska, Barbara Kwapisz i Agata Szymańska z SP w Szklarach Górnych, Marzena Barska, Joanna Górecka-Sołomoniuk oraz Danuta Bartosz-Formago z SP w Raszówce, Anna Rogalska, Renata Stankiewicz i Beata Oczyńska-Stettler z SP w Siedlcach oraz Maria Doniec i Irena Gałuszka z Przedszkola w Raszówce.

Specjalne podziękowania za pracę nauczycieli Gminy Lubin, na ręce wójta Tadeusza Kielana, złożyli związkowcy: Maria Komarek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Wacław Senenko z „Solidarności”.

Wójt podziękował z kolei przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Gminy Lubin Zofii Marcinkiewicz.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej miała wyjątkową oprawę. Oprócz życzeń, nagród i podziękowań odbył się koncert legnickiego zespołu SING –SING.

W placówka oświatowych Gminy Lubin pracuje 139 nauczycieli i 73 pracowników administracyjnych.

(MG)