Wójt Gminy Lubin otrzymał absolutorium

Kwotą prawie 96 mln złotych zamknął się budżet Gminy Lubin w 2017 r. Dochody zrealizowane zostały na poziomie 101,6 proc., a wydatki w 92,4 proc. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz udzielili absolutorium wójtowi Gminy Lubin Tadeuszowi Kielanowi. Głosowanie w tej sprawie poprzedziło przedstawienie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno z wykonania budżetu jak i wniosku o udzielnie absolutorium szefowi gminnego samorządu.

Wydatki Gminy Lubin w 2017 roku wyniosły 95 mln 878 tys. złotych. Najwięcej  – blisko 22 proc. środków – przeznaczono na oświatę i wychowanie, w dalszej kolejności na utrzymanie dróg i zapewnienie transportu – 17,78 proc. oraz na gospodarkę komunalną 16,11 proc.

Środki skierowane do mieszkańców w postaci ulg i dopłat wyniosły w sumie ok. 14 mln zł. Bezpłatna komunikacja – to koszt Gminy Lubin w skali roku na poziomie ponad 5 mln złotych, ulgi podatkowe kształtują się na poziomie 4,5 mln zł, a dopłaty do wody i ścieków wynoszą około 3,4 mln złotych.

Na inwestycje drogowe wydano 10 mln 918 tys. zł. Znalazły się wśród nich przebudowy ulic  Spokojnej w Osieku, Rubinowej w Oborze, dróg  w Goli, Chróstniku, Miroszowicach, Czerńcu, Gorzycy, Szklarach Górnych, Karczowiskach i Krzeczynie Wielkim a także drogi gminnej Miroszowice – Kłopotów oraz ścieżki rowerowej relacji Obora –Szklary Górne.

– Jestem zadowolony z wykonania ubiegłorocznego budżety i w starej, szkolnej skali postawiałbym sobie czwórkę z plusem. Chciałoby się oczywiście lepiej i więcej, ale proszę mi wierzyć, że w 2017 roku zrobiliśmy maksymalnie tyle, ile można było zrobić. 31 sołectw  – to 31 różnych sposobów postrzegania potrzeb, priorytetów i planów rozwoju naszej gminy.  Trzeba było znaleźć kompromis , którym jest zrównoważony rozwój i uważam, że to nam się udało. Ostateczna ocena należy do mieszkańców i radnych. Z pewnością nasza opozycja postrzega to inaczej, ale to przecież jej prawo, a dla nas sygnał, że może są kwestie wymagające ponownego przeanalizowania – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin podczas sesji absolutoryjnej.

Szef gminnego samorządu podkreślił także znaczący progres, jaki osiągnęła gmina w zakresie gospodarki komunalnej.

– Systematycznie wymieniane są wodomierze, których ponad 90 proc. nie miało wymaganej legalizacji, straty wody, które wynosiły ponad 50 proc. udało się ograniczyć o połowę, dwukrotnie zmniejszyła się liczba awarii, przebudowane zostały przepompownie ścieków m.in. w  Krzeczynie Małym i Wielkim oraz Gorzycy – wylicza Tadeusz Kielan.

Prawie 10 proc. wydatków majątkowych ubiegłorocznego budżetu poniesionych zostało na obiekty  sportowe w Gorzelinie, Krzeczynie Wielkim, Gorzycy, Miroszowicach i Kłopotowie.

Rok 2017 zakończono deficytem niższym od planowanego, który szacowany był na 22 mln zł, a wyniósł niecałe 13 milionów zł.

W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania finansowego Gminy Lubin za 2017 r. wzięło udział 14 radnych, 11 osób było „za”, jedna przeciw, a dwie wstrzymały się od głosu.

Udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Lubin poparło dziewięciu radnych, jedna osoba było przeciwko, a pięć wstrzymało się od głosu.

(MG)