Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na 2015 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin.

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na 2015 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin.

Rodzaj zadań: Prowadzenie szkółki/ek kolarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie, Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia pod numerem tel.: 76/8403-125.

W załączeniu niezbędne dokumenty do pobrania:

OTWARTY KONKURS – OGŁOSZENIE 2015

OŚWIADCZENIA do oferty

umowa- wzór

(JH/AH)