Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE