Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krzeczyn Mały

Ogłoszenie II Krzeczyn Mały