Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miłoradzice.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6.
➢ Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14 000,00 zł do
dnia 10 listopada 2015 r.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863
2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie. Szczegóły w załączniku: Ogłoszenie I Miłoradzice