Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pieszków

1. – Ogłoszenie I PIESZKÓW.pdf ( 41.44 KB)