Wójt Gminy Lubin ogłasza

II przetarg ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Siedlce

Ogłoszenie II Siedlce