Wójt Gminy Lubin odznaczony przez Wojsko Polskie

Medal 70-lecia w uznaniu zasług dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie oraz Pamiątkową Odznakę WKU otrzymał Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. Wyróżnienia – szefowi gminnego samorządu – wręczył komendant głogowskiego WKU ppłk Piotr Mielniczuk podczas spotkania z sołtysami Gminy Lubin.

„W uznaniu zasług dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie w realizacji promocji obronności i etosu służby wojskowej oraz zaangażowanie w sprawy obronności i bezpieczeństwa, upowszechnianie i kultywowanie chlubnych tradycji oręża polskiego oraz współpracę w budowaniu społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP w Gminie Lubin” – napisano w specjalnym podziękowaniu złożonym na ręce wójta Tadeusza Kielana, będącym uzasadnieniem przyznania medalu. Otrzymał go także przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski.

Wójta Tadeusza Kielana – oprócz medalu – nagrodzono także odznaką Pamiątkową WKU w Głogowie.

– W ten sposób pragnęliśmy podziękować za pomoc, wsparcie i zrozumienie misji oraz potrzeb Polskich Sił Zbrojnych, na które ze strony pana Tadeusza Kielana mogliśmy liczyć, zarówno teraz kiedy jest wójtem Gminy Lubin, jak i w przeszłości, kiedy zajmował stanowisko m.in. starosty czy wiceprezesa spółki MPWiK w Lubinie – mówił podczas uroczystości ppłk Piotr Mielniczuk.

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan z Wojskową Komisją Uzupełnień w Głogowie współpracuje od kilkunastu lat. Jak przyznaje nie spodziewał się jednak specjalnych podziękowań za swoje działania.

– Uważam, że obowiązkiem każdego Polaka jest wspierać nasze wojsko, bo to ono jest – z jednej strony – gwarantem naszego bezpieczeństwa, z drugiej budowniczym naszej narodowej tożsamości. Za przyznane wyróżnienia jestem bardzo wdzięczny – mówił Tadeusz Kielan, odbierając odznaczenia.

Spotkanie, które odbyło się w Krzeczynie Małym było także okazją do przekazania sołtysom informacji dotyczących naboru do służby przygotowawczej. Dla powiatów: lubińskiego, legnickiego, polkowickiego, głogowskiego, wołowskiego i górowskiego prowadzi je WKU w Głogowie. (Szczegóły dot. naboru i pracy w wojsku tutaj:  )

Podczas spotkania z sołtysami omówione zostały także m.in. kwestie związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami, które wejdą w życie 1 lipca 2017 r. Zadania z tym związane przejmuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

Poruszane były także sprawy dotyczące szerokopasmowego internetu, którego uruchomienie w Gminie Lubin nabiera realnych kształtów, jak również zasady korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia.

Powołanie Gminnego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz wynikających z tego faktu korzyści dla seniorów omówił Tadeusz Madetko, przewodniczący ZERiI.

W spotkaniu uczestniczyli skarbnik Gminy Lubin Marzena Kosydor, dyrektorzy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach oraz Ośrodka Kultury Gminy Lubin Wojciech Dziwiński i Magdalena Dubińska, kierownicy referatów UG w Lubinie oraz radni z przewodniczącym Norbertem Grabowskim.

(MG)