Wójt Gminy Lubin odznaczony medalem KEN

Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To odznaczenie przyznawane za szczególne zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania. Medal wręczył wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

– Przyznane odznaczenie, to docenienie wspólnych działań podejmowanych na rzecz rozwoju oświaty w naszej gminie przez moich najbliższych współpracowników czyli pracowników urzędu, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także radnych. Dobra współpraca zaowocowała tym, że nasze gminne szkoły podstawowe należą do najlepszych w regionie. Nowoczesne wyposażenie, niewielkie oddziały, często nawet o połowę mniejsze niż w miejskich szkołach i doskonała kadra pedagogiczna plasują nasze placówki na bardzo wysokiej pozycji – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gmin Lubin.

Finansowy wkład gminnego samorządu w utrzymanie szkół dwukrotnie przewyższa rządową subwencję oświatową.

– Uważamy, że to właściwy kierunek, ponieważ inwestując w młodych ludzi, inwestujemy w przyszłość naszej gminy – dodaje wójt Tadeusz Kielan.

Z inicjatywy szefa gminnego samorządu w szkołach realizowanych jest szereg programów uzupełniających i wzbogacających ofertę edukacyjną. Należą do nich m.in. „Szach -Mat”, „Akademia Żaczek”, „Umiem pływać”, „Sprawny Dolnoślązaczek”, SKS, „Junior Sport”, a także różnorodne  projekty rządowe i unijne m.in. „Rozwój umiejętności  matematyczno-przyrodniczych  i  językowych  w szkołach  podstawowych Gminy  Lubin”, „Mozaika Edukacyjna”, „Aktywna tablica” czy ERASMUS+.

Baza oświatowa jest systematycznie modernizowana. Wybudowane   zostały  place  zabaw i boiska przyszkolne oraz  siłownie  plenerowe na terenie obiektów oświatowych. Planuje się  rozbudowę  dwóch kolejnych szkół, z których  jedna jest w trakcie opracowania projektów.

(MG)