Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Siedlce.

Ogłoszenie I Siedlce