Wójt Gminy Lubin

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta Lubina
Ogłoszenie I