Wójt Gminy Lubin

 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej w obrębie Składowice
Ogłoszenie III Składowice