Wójt Gminy Lubin

 ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Zimna Woda.
Ogłoszenie V Zimna Woda